maandag 4 mei 2015

Muziek en CI, hoe zit dat?

Zaterdag 7 maart j.l. ben ik samen met mijn zus Laura naar de MuzieCI dag van OPCI geweest in het prachtige Akoesticum in Ede.
Alle workshops waren leuk en interessant.
Workshop van pianiste Joke Veltman sprak me het meeste aan. Denk dat dat komt doordat ze zelf een CI heeft en uit eigen ervaring weet hoe muziek voor CI-gebruikers klinkt. Ze heeft ons verschillende versies van Beethovens vijfde symfonie laten horen (inclusief visuele representatie, zodat we konden zien wat we hoorden). https://www.youtube.com/watch?v=P62eMvwHyuQ
Vind het mooi om hiernaar te luisteren.
Joke Veltman gaat in samenwerking met het UMC een muziektraining ontwerpen voor CI-gebruikers. Daar heb ik mij ook voor opgegeven. Ben benieuwd.

Uitgebreidere uitleg over de verschillende workshops die we hebben gehad;
http://www.opciweb.nl/nieuws/nieuws/nieuwsbericht/artikel/leren-genieten-van-muziek-met-ci-hoe-doe-je-dat/Onderaan het bericht van opciweb-link staat o.a. kort de presentatie beschreven van een van de sprekers tijdens deze workshop. Dhr. Bert van Zanten, Klinisch-fysicus/Audioloog UMC.

Samengevat komt het erop neer;
Van muziek kan de CI
•  -Ritme: goed doorgegeven aan de hersenen;
  -Toonhoogte: slecht, beperkt: je kunt wel horen of een geluid meer hoog of laag klinkt, maar de toonhoogteordening past niet/slecht bij wat we kennen van muziek en is veel grover
 -Klankkleur: slecht
 -Harmonie: zeer beperkt, meerdere tonen tegelijk is verwarrender dan een enkele toon, voor de meeste CI gebruikers. 

•  Conclusies: de CI geeft de voor muziek belangrijke geluidsinformatie slecht door aan de hersenen

MAAR: met wat er wel wordt doorgegeven kunnen je hersenen koppelen aan het muziekgeheugen en daardoor is muziek “beleven” wel weer haalbaar voor veel CI-gebruikers.